Titel Datum
Amptelike berig: Legitimasie 1955
Beroepsbrief na Johannesburg-Wes 1955
Ordening en Bevestiging 1955
Resensie van Proefskrif 1955
Akte van Bevestiging – 20 Augustus 1955 1955
Genade en Kerk (Deel 1) 14 Desember 1955
Die Verband tussen die Rooms Katolieke Genadebegrip en Kerkbegrip: Deel 1 14 Desember 1955
Genade en kerk (Deel 2) 21 Desember 1955
In Memoriam Ouderling PD Roux 18 Januarie 1956
Ons Kerk ’n Volkskerk? 18 Januarie 1956
Ons is Kinders van God 27 April 1956
Gedagtes oor die Kerklike Tug: Deel 1 10 Oktober 1956
Is ons gehoorsaam? 1956
Gedagtes oor die Kerklike Tug: Deel 2 17 Oktober 1956
Is die Transvaal op weg na herstel? 1957
Die Geduld van God 7 November 1957
Vergifnis en Liefde 4 Desember 1957
Het dit sin om van Evangelisasie te spreek? 1958
En as jou broeder sondig… 1959
“En as jou Broeder sondig …” – kerklike tug 1959
Assistent-scriba 20 Mei 1959
Die Roeping van die KJV in die Jeugkrisis 1959
Brief aan Die Kerkblad 1959
Wat is evangelisasie? 30 September 1959
Die nuwe Kerkorde – I 18 November 1959
Die nuwe Kerkorde – II 25 November 1959
Die nuwe Kerkorde – III 2 Desember 1959
Wat daar gebeur as dit Pinkster word 1960
Dra mekaar se laste 1960
Waarnemende Actuarius Synodi 13 Januarie 1960