Titel Datum
Ons posisie in Christus en ons aardse realiteite 1997
Andrew Murray-prys 1997 1997
WD Jonker se ervaring van die kentering in die kerk 1998
Is verandering moontlik? 9 Mei 1998
Kragvelde binne die kerk 1998
Kragvelde binne die kerk 1998
Eregraad aan WD Jonker – Potchefstroomse Universiteit 1998
Die Paradigmaverskil: Gereformeerd – Charismaties 1999
‘Verraaiers’ 6 Februarie 1999
Christene moenie toegee 23 April 1999
NG Kerk se worsteltye 26 April 1999
Uit Lichtenburg 28 April 1999
Selfs die kerk kan verander 1999
Brief – André Strydom aan WD Jonker 1999
Dié kerkboek ook vir ‘gewone’ leser 28 Junie 1999
Jonker gee perspektief 12 Julie 1999
Brief – Chris van der Merwe aan WD Jonker 1999
Christene wat koukus en nie koukus nie 28 Julie 1999
Brief deur CFB Naudé aan WD Jonker 1999
Brief deur CFB (Beyers) Naudé 1999
Brief – Beyers Naudé aan WD Jonker 1999
Brief – Herman aan WD Jonker 1999
Brief – vriend Jan aan WD Jonker 1999
Brief – Tokkie Scheepers aan WD Jonker 1999
Brief – Ampie Swanevelder aan WD Jonker 1999
Brief – Alewyn en Ina aan WD Jonker 1999
Brief – Rasssie van Niekerk aan WD Jonker 1999
Is dit vir die NGK moontlik om die Belhar-belydenis as belydenis te aanvaar? 2000
The Role of Spirituality in Pastoral Care 2000
Respons op referaat oor kettery 2000