Titel Datum
Sterk- en swakpunte van die Gereformeerde spiritualiteit 2000
Geref Spiritualiteit en stellings vir bespreking 2000
‘n Geheiligde lewe in diens van die Woord 2000
Suid-Afrika se verbondenheid met Europa 2000
Die Gesagvolle Woord 2000
Die Geloofwaardigheid van die Skrif 18 Februarie 2000
Die Kerk se Standpunt oor Die Skrif 2000
Fabel, feit of verlossingsboodskap 2000
Eie-aard van die Geref Spiritualiteit 2000
Die teologie van Pannenberg 2000
Die essensie van gereformeerdheid 2000
Doop – Lied 290 2001
Willie Jonker: skaamteloos Christen 26 Junie 2001
Ope brief aan W Jonker 3 Augustus 2001
NP van Wyk Louw-medalje 2001
NP van Wyk Louwmedalje 2001
Enkele stellings oor die Teologie van Bevryding 2002
Enkele opmerkings oor Bevrydingsteologie 2002
WD Jonker – lewens-tydlyn 2004
WD Jonker – Lewensverhaal 2005
WD Jonker – Order of the Disa: officer 2005
Hoe vind ek ʼn teks? 2006
Trends in modern Christology 2006
Die predikant as teoloog 2006
Politieke Teologie 2006
Prof G Heitink na heengaan van WD Jonker 2006
WD Jonker – Gedenkdiens 2006 2006
Oordenking tydens gedenkdiens 2006
‘n Besonderse klasmaat en gewaardeerde kollega 2 September 2006
Biografie van WD Jonker 2006