Titel Datum
Biografie van WD Jonker 2006
In Memorium – WD Jonker 2006
‘Dwaalpad’ van NG Kerk eindig 18 Oktober 2007
Eer wie eer toekom 25 Oktober 2007
Proposal for an annual Tutu-Jonker Lecture 2011
Die Reformatoriese Sola Scriptura 2011
Willie Jonker gedenk met lesing 2011
Deurdagte Koerswysiging 2012
“Kranksinnige waagstuk”. Willie Jonker, kerkregtelike en bedienaar van die Woord. 2016
Die verborge omgang met God 2019
De gemeente en haar diakonaat 2019
Preek oor Matteus 26:47-56 2019
Enkele tendense in die moderne teologie 2019
Gesprekke in die nag 2019
Catholocity, Unity and Truth 2019