Die goeie oorwin

DIE GOEIE OORWIN

Die Burger, 23 Februarie 1985, bladsy 8

Die chaotiese toestand in die wêreld word vererger deur ons pogings om die kwaad deur die kwaad te oorwin. Eintlik ken ons maar een metode om die kwaad wat andere ons aandoen, te beveg, en dit is om hulle nog meer kwaad aan te doen en so ’n les te leer of hulle desnoods selfs uit te skakel.

In ons sondige wêreld lyk dit inderdaad ook of dit werk. Die sterkste en die geniepsigste, die gemeenste en die behendigste blyk meestal die beste daarvan af te kom. Daar is ’n ou spreekwoord wat sê dat mag reg is en ’n mens hoor selfs dat vergelding van die kwaad met die kwaad ’n grondreël van die volkereg is.

Maar op hierdie wyse eskaleer die kwaad in die wêreld natuurlik. Die paradoks van ons sondige werklikheid is dat daar op die gebied van die internasionale betrekkinge blykbaar net ’n sekere mate van orde gehandhaaf kan word, omdat die partye mekaar oor en weer bedreig met sulke geweldige vergeldingsmoontlikhede vir elke vorm van aggressie, dat hulle dit nie meer kan waag om mekaar die leed aan te doen wat hulle blykbaar sou begeer nie.

Die afgelope twee eeue word ons Westerse geskiedenis gekenmerk deur die opkoms van die verskynsel van revolusie. Revolusie word verstaan as die gewelddadige beëindiging van die geweld van die heersende mag wat as verdrukking ervaar word. Omdat mooipraat en redelikheid nie help om daaraan ’n einde te maak nie, word dan na geweld gegryp as middel om die kwaad te bestry. Die kwaad moet dan deur die kwaad oorwin word.

Maar die geskiedenis leer dat die oplossings wat die aanwending van die kwaad teen die kwaad kan bring, altyd weer nuwe en soms erger vorms van kwaad met hulle meebring. Baie oorloë wat gewen is, het nuwe en erger probleme tot gevolg gehad. Die revolusie verteer altyd weer sy kinders. Kwaad is nie ’n antwoord op die kwaad nie. Dit kan bepaalde vorme van kwaad stuit, maar dit genees nie die wond van die sondige menslike hart waaruit altyd weer nuwe gestaltes van die kwaad uitsweer nie.

Ook in ons persoonlike lewe en in ons verhouding tot diegene met wie ons daagliks te make hét, is kwaad nie ’n antwoord op die kwade nie. Die Bybel wek ons daartoe op om nie kwaad met kwaad te vergeld nie en om geen wraak te neem nie, maar om die wapen van die liefde te hanteer, selfs teenoor ons vyande. Wie die kwade as ’n wapen hanteer, word onherroeplik self deur die kwaad oorwin, selfs al slaag hy daarin om sy vyand deur die kwaad leed aan te doen en tydelik te stuit.

Die kwaad kan net deur die goeie oorwin word. Selfs nie ’n skynvertoning van die goeie is sterk genoeg nie. Geveinsde liefde sal nie kan slaag nie. Net die egte artikel is goed genoeg. Die liefde in sy skynbare weerloosheid en pretensieloosheid is die enigste onoorwinlike krag in die hemel en op aarde. — WDJ