Oorwinningslied

OORWINNINGSLIED

’n Vroeë lied sal opstyg uit die tempel,
’n roepstem sal weerklink en sal verdwyn,
’n lamp sal opgaan agter dowwe wolke –
Aan God, totdat Hy eens verskyn!

’n Swerwerslied sal opkom uit die stede,
’n sieraad sal omhoogrys uit die stof,
’n krygsgeskreeu sal losbars uit die berge –
Aan God, aan Hom is al ons lof!

’n Engellied sal daal oor rand en vleie,
’n glansend môre sal ons harte wek,
’n rus sal daal oor jaargetye –
Aan God, totdat die Nag ons dek!

WILLIE JONKER
[’n Gedig van WD Jonker uit Trek, 1946 34(42), 22]