Oorwinningslied

OORWINNINGSLIED
Trek, 1946 34(42), 22 (jaarblad van die Universiteit van Pretoria)

’n Vroeë lied sal opstyg uit die tempel,
’n roepstem sal weerklink en sal verdwyn,
’n lamp sal opgaan agter dowwe wolke –
Aan God, totdat Hy eens verskyn!

’n Swerwerslied sal opkom uit die stede,
’n sieraad sal omhoogrys uit die stof,
’n krygsgeskreeu sal losbars uit die berge –
Aan God, aan Hom is al ons lof!

’n Engellied sal daal oor rand en vleie,
’n glansend môre sal ons harte wek,
’n rus sal daal oor jaargetye –
Aan God, totdat die Nag ons dek!

WILLIE JONKER