Die lewe is kosbaar

DIE LEWE IS KOSBAAR
Die Burger, 4 Februarie 1978, bladsy 10

Dat die lewe iets kosbaars is, is nie maar net iets wat ons intuïtiewe lewensdrang ons leer nie. Dit is die duidelike boodskap van die Bybel. In teenstelling met die Oosterse godsdienste, wat verlossing verstaan as bevryding uit die aardse bestaan, en in teenstelling met die dekadente Westerse mens wat so in angs geraak dat hy soms sê dat die lewe iets absurds is wat nooit moes gewees het nie, hervestig die Bybel op duisend plekke dat die lewe self goed is.

Die lewe is die moeite werd; selfs al twyfel ons soms in ons droefheid, pyn en frustrasie daaraan. Die lewe is die moeite werd, omdat dit ’n geskenk van God is. Karl Barth skryf: ʺGeen donker lot en geen neutrale lotsbeskikking val die mens ten deel as hy mag lewe nie: dit is ’n weldaad wat hy van God ontvang. Gods gebod skryf hom dit in die hart, wanneer dit hom as lewende mens in beslag neem, dat die lewe, omdat dit van God kom, in alle omstandighede (of hy dit insien of nie) ’n voorreg is, iets goeds, iets waardevols, om te mag lewe. Want dit is die één groot geleentheid om God te ontmoet en in sy lof vrolik te wees.”

God wil dat ons sal lewe en dat ons die lewe ook positief sal aanvaar en sal wil. God wil dat ons die lewe sal geniet, dat ons dit sal beskerm en versorg, dat ons sal waak oor ons gesondheid, dat ons daarna sal strewe om iets te beteken en iets te bereik, dat ons die moontlikhede wat aan ons gegee is, tot ontplooiing sal bring. Dit is ’n gebod van God dat ons in gemeenskap met Homself en met ons naaste die lewe wat Hy aan ons geskenk het, tot sy volste moontlikhede sal ontwikkel en sal beleef. Eintlik behoort ’n mens elke môre vir jouself te sê: God vind dit nog die moeite werd om my te laat lewe. Wat kan ek vandag ten goede van die geleentheid maak?

As ons dit goed·verstaan, sal ons natuurlik ook onthou dat dit· alles nie net van onsself geld nie, maar ook van die ander mense rondom ons wie se lewe eweneens ’n geskenk en daad van God is. Die gebod van God is dat ons ook hul lewe met net soveel sorg sal bewaak as ons eie, en dat ons daartoe sal meewerk dat ook hul lewe tot die volste moontlike potensiaal sal ontwikkel. Soos God dit vir my wil, wil Hy dit ook vir elke ander mens dat hy gelukkig moet wees, dat sy lewe die moeite werd moet wees en dat hy die geleentheid moet ontvang om die dines te lewer waartoe God aan hom die gawes gegee het.

Dit geld nie net van diegene van wie ek hou en wat na my oordeel waardevolle mense is nie. Dit geld van alle mense wat deur God geskape is: óók van my lastige buurvrou, my onuitstaanbare kollega, my politieke teenstander, die andersdenkende wat my so irriteer, die onder­ en die minder ontwikkeldes. God sal nie net my eie lewe nie, maar ook dié van my naaste van my hand eis. – WDJ