Die Gees maak vry

DIE GEES MAAK VRY
Die Burger, 13 Mei 1978, bladsy 6

Vryheid is ’n woord met ’n klank wat tot alle mense spreek. Die mens is bedoel om vry te wees, en solank hy onvry is, word hy in sy menswees aangetas. Daarom lê die vryheidsdrang so diep in ons. Wie dit verloor, het eintlik opgehou om ’n mens te wees.

Maar onvryheid het baie gestaltes. Dit is deel van die tragiek van ons menswees dat ons die kwaliteit van ons onvryheid onderskat en dat ons daarom te gou bereid is om te dink dat ons vry is, terwyl ons ten diepste nog net so gebonde is as voorheen. Vryheid is ’n artikel waarvan daar talle surrogate op die mark aangebied word. Pas tog op. Sorg tog dat u die regte handelsmerk sien voordat u koop!

′n Mens is nog nie werklik vry solank as wat jy innerlik gebonde is nie. Dit beteken dat ’n heer net so gebonde kan wees as ’n slaaf, of dat ’n slaaf wat innerlik vry is, ’n kwaliteit van vryheid kan hê wat sy heer totaal-en-al kan mis. Die meeste mense verkeer onder die illusie dat hulle vry is, terwyl hulle in werklikheid die slawe is van hul eersug en hebsug, hulle genotsug en geldingsdrang.

Dit is veral die vryheid vir die waarheid wat ’n skaars artikel is. Die meeste mense is nie vry om die waarheid te kan ken nie. Hulle wil nie die waarheid ken nie, omdat hulle deur hulle onvryheid verblind word en verhinder word om eerlik in die wêreld te kan staan.

Daar is baie min mense wat werklik eerlike denkers is. Die grootste meerderheid van ons is apologete wat die waarheid skeef hou, omdat ons ’n gesigspunt verdedig wat vir onsself voordelig is. Hoe dieper die graad van ’n mens se onvryheid, hoe opregter glo hy dat sy skewe waarheid die volle  waarheid is.

Elke ideologie is ’n vorm van verslawing en verblinding. Daarom moet ’n mens van ’n ideologie verlos word en jou doelbewus daarvan bekeer tot die waarheid. Dit is nie maar ’n kwessie van ’n gesigspunt wat ’n mens sonder veel moeite kan laat vaar ter wille van ’n ander nie.

’n Mens is ook nie werklik vry solank as wat daar nog haat in jou hart is nie. Trouens, ’n mens haat juis omdat jy onvry is. Dikwels is ’n mens nie bewus van die hoeveelheid haat wat in jou hart aanwesig is nie. Jou gebondenheid laat jou nie toe om dit te erken nie. Jy betuig hoog en laag hoe goed jou gesindheid teenoor alle mense is. Maar die haat is tog daar en maak jou onvry teenoor jou naaste. Jy kan nie eerlik teenoor hom wees nie. Jy kan hom nie werklik aanvaar nie. Jy lewe met ’n stuk wrok wat die weg van die liefde blokkeer.

Dit is net die Gees van God wat ’n mens waarlik vry kan maak. Dit is omdat die Gees die Gees van Christus is. Hy was en is werklik vry – vry vir God en vry vir die waarheid en vry vir die mense. Al die aspekte van die vrug van die Gees is aspekte van die vryheid. As dit werklik Pinkster word in ’n mens se lewe, ontwaak die lied van die vryheid in hom. Ag, as ons tog vry kon word! – WDJ