Wag totdat dit te laat is

WAG TOTDAT DIT TE LAAT IS
Die Burger, 10 Junie 1978, bladsy 8

So baie dinge in die lewe word verongeluk deur ons neiging om met iets wat noodsaaklik gedoen moet word, te wag totdat dit te laat is. Dan is die effek daarvan weg of, wat nog erger is, dit kan dan miskien nie eers meer aanvaarbaar wees nie. Daar is ’n regte tyd om ’n ding te doen. As ’n mens dit nie kan raaksien nie en deur dommigheid, onwil, nalatigheid of kortsigtigheid daardie tyd laat verbygaan, kan dit onherstelbare skade tot gevolg hê.

Dit is ’n gemeenplaas dat ’n mens aan iemand blomme moet gee solank as hy lewe, omdat dit na sy dood nie meer deur hom opgemerk kan word nie. Gemeenplase het ’n manier om ons te verveel, maar dit neem niks daarvan weg dat hulle altyd ’n element van waarheid bevat wat groot genoeg is om soveel keer herhaal te word, dat dit tot gevolg gehad het dat hulle gemeenplase kon word nie.

So is dit ook met hierdie gemeenplaas. Te veel keer stel ons uit om mense te bedank vir wat hulle vir ons gedoen het. Te dikwels verspeel ons ons geleentheid om ’n broeiende kwaad deur ’n enkele woord van verskoning op die regte tyd uit die weg te ruim. Te groot is die aantal kere dat ons met ’n gebaar van toenadering en liefde gewag het totdat dit geen sin meer gehad het nie.

Toe die tollenaar Saggeüs tot bekering gekom het, het hy belowe om alles reg te maak wat hy in sy lewe verbrou het. Hy sou die helfte van sy goed vir die armes gee, en as hy van iemand iets afgepers het, wou hy dit vierdubbeld vergoed. Dit is egter moontlik dat hy sou ontdek dat dit ’n onmoontlike taak is wat hy aan homself gestel het. Baie mense wat hy verkeerd behandel het, was miskien al dood. Ander was verbitterd en sou sy geld in sy gesig teruggooi. Nog ander het miskien deur sy toedoen op ’n pad beland waarvan hy hulle nie meer kon terugroep nie, selfs al sou hy dit nog so graag wil doen.

Daarom is dit dat Christus ook sê dat ’n mens vrede moet maak met jou teeparty terwyl jy nog saam met hom op pad is, sodat hy jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie (Matteus 5:25). ’n Gebaar wat vandag nog betekenis het, kan miskien môre te laat wees, omdat die situasie so radikaal verander het dat dit dan mosterd na die maal is.

Miskien moet u as u hierdie stuk gelees het, die telefoon optel en ’n oproep maak om iets reg te stel terwyl daar nog tyd is. Of miskien moet u gaan sit en ’n brief skryf wat lankal geskryf moes gewees het. Of miskien moet u ongemerk u kind se kamer binneloop en met ’n enkele gebaar die muur afbreek wat tussen u en u kind ontstaan het.

En miskien moet ons in die kerk en die samelewing onsself afvra of ons nie ook al te lank gewag het om betreklik klein dingetjies te doen wat nou nog ’n groot stuk goeie gesindheid kan skep, maar binnekort te laat kan wees nie. – WDJ