Daar is verskil

DAAR IS VERSKIL
Die Burger, 12 Augustus 1978, bladsy 6

Dit is net nie waar dat alle mense eenders is nie. Soos geen twee blare van ’n boom eenders is nie, so is ook geen twee mense op die aarde eenders nie. Hoeveel punte van aanraking en ooreenkoms daar ook al tussen mense mag wees, in laaste instansie bly elkeen ’n individu met ’n eie aard en geskiedenis – ’n eie aanleg en vorming, ’n eie samestelling en eie moontlikhede.

So baie van wat ons is, bring ons reeds uit ons erflike bepaaldheid en ons prilste jeug mee. Dit is waar dat ons verantwoordelik is vir alles wat ons is en vir wat ons daarmee maak. Maar ons het nie almal dieselfde gekry om mee te begin nie. Die een is intelligent, begaafd en verbeeldingryk. Die ander kan dit moeilik vind om iets net te snap, en dit lyk of hy maar karig bedeeld is met die gawes van vindingrykheid, oorspronklikheid en helderheid van verstand. Die een is ’n kunstenaar en ’n dromer. Die ander is ’n praktiese mens, plat op die grond met sy voete en te nugter vir ’n droom.

Maar die ergste is dat al hierdie dinge ook verband hou met die soort gemoed wat ons as erfenis meegekry het. Die een is sonnig, vrolik, optimisties, ekstrovert. Die ander is somber, donker, weemoedig, na binne gekeer. Dit bepaal omtrent hulle hele lewe. Vir die eerste is dit maklik om die lewe mooi te vind. Vir die tweede is dit moeilik om te dink dat daar so iets soos skoonheid is.

Wat doen die verlossing in Christus aan ’n mens? Een ding is seker, en dit is dat die verlossing nie van ons ander mense maak as wat ons is nie. Die verandering wat die verlossing bring beteken nie dat ons ophou om die mens te wees wat ons was met ons besondere aanleg, gawes en erfenis nie, maar dat ons juis as hierdie mens in Christus op ’n nuwe weg geplaas word. Die wedergeboorte hef nie my geboorte op nie, maar bevry my om as die mens wat ek kragtens my geboorte is, vir God te kan lewe.

Daarom is die weg van heiligmaking ook vir alle mense verskillend. Elkeen het ’n individuele geskiedenis met die Heilige Gees. Die geskiedenis van die sonnige tipe sal anders verloop as die geskiedenis van die donker-kyker, maar albei sal op die ou end tog by die heerlikheid uitkom.

Heeltemal eenders sal hulle ook nooit word nie. Dit is ook nie die bedoeling nie. Die bedoeling is juis dat ons almal met ons verskillende persoonlikhede gesamentlik die veelkleurige rykdom van Gods verlossende genade moet weerspieël. Ons sal almal op ’n verskillende manier kan getuig van watter stryd ons gehad het teen die soort weerstand wat uit ons soort natuur en aanleg teen die genade van God gemobiliseer is.

Wat ons wel almal met mekaar gemeenskaplik het, is dat ons almal – elkeen op sy eie manier – sondaars is, en dat ons almal van ons eie soort ellendes vrygemaak moet word tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. – WDJ