Misverstande

MISVERSTANDE
Die Burger, 16 September 1978, bladsy 6

Kommunikasie tussen mense bly maar altyd moeilik, omdat ons mekaar so maklik verkeerd kan verstaan. Daarby hoef ons nog nie eers te dink aan die manier waarop ons mekaar dikwels opsetlik mislei met wat ons sê, of opsetlik verkeerd interpreteer met die doel om mekaar te benadeel nie.

Dit is immers nie alleen moontlik om woorde te gebruik om jou eintlike gedagtes te verberg nie, maar ook om woorde van ’n ander só te verdraai, dat hulle heeltemal iets anders sê as wat bedoel word. Maar selfs as ons ’n oomblik hierdie verskynsels van opsetlike misleiding en misduiding buite rekening laat, bly dit nog waar dat misverstand tussen mense ’n ontsettende groot rol speel in die vertroebeling van hulle verhoudinge en in die verkragting van die waarheid.

Dit hang daarmee saam dat ons nie almal dieselfde inhoud aan dieselfde woorde verbind nie. Daar is ’n bekende spreekwoord wat lui dat as twee mense dieselfde sê dit nog nie dieselfde hoef te beteken nie. Woorde wek verskillende vertolkings op binne verskillende kringe en gedagtewêrelde. En daarom kan dit so maklik gebeur dat ’n mens soms tot jou ontsteltenis moet ontdek dat mense jou woorde heeltemal anders interpreteer as wat jy dit bedoel het.

Wie ken nie die ervaring dat iemand vir hom smoorkwaad geword het oor ’n opmerking wat as ’n grap bedoel is, of waarmee in elk geval geen kwaad beoog is nie, net omdat daardie persoon dit heeltemal binne ’n ander konteks verstaan het as waarin dit bedoel was?

Dikwels gebeur dit dat tussen man en vrou of tussen ouers en kinders mure van misverstand en verwydering opgebou word omdat hulle mekaar se woorde anders interpreteer as wat dit bedoel word. Die ellende is dat as dat die vertroue en aanvoeling tussen mense eers een maal geskok is, hulle met ’n innerlike noodwendigheid mekaar se woorde binne ’n verkeerde raamwerk begin vertolk. Dit is die oorsaak daarvan dat ’n situasie van vervreemding so maklik kan lei tot nog verdere vervreemding as die dinge nie deurgepraat word en die misverstande verwyder word nie.

Misverstande is ’n magtige middel in die hand van die Bose om sy aaklige doel te bereik. Dit kan meebring dat daar situasies kan ontstaan waarin dit feitlik onmoontlik word om bestaande misverstande op te ruim. As die Bose sy hand in ’n misverstand het, neem dit demoniese en uiters gevaarlike afmetinge aan, waarby dit dan later ook onduidelik word hoeveel egte misverstand en hoeveel kwaadwillige onwil om te verstaan in die spel is.

Dink maar aan die geskiedenis van Jesus. Uit ’n bepaalde gesigshoek gesien, was alles wat mense Hom toegedig en aangedoen het, één stuk misverstand. Maar Jesus het dit nie op sodanige manier opgeklaar dat dit Hom van die kruis af weggehou het nie. Dit was ’n deel van sy menslike lyding, dat Hy ook onder misverstand moes ly en dat Hy, terwyl Hy andere gered het, Homself nie kon red nie – selfs nie deur die misverstande rondom Hom op. te klaar nie.

Maar God het deur die misverstande heen sy eie weg gegaan. En dit doen Hy vandag ook nog, waar en wanneer dit Hom behaag. – WDJ