Net een maal

NET EEN MAAL
Die Burger, 6 Januarie 1979, bladsy 6

Dit is iets algemeen mensliks dat die nuwe jaar begin word met ’n aantal voornemens. Ons almal wil graag in die nuwe jaar dinge beter aanpak as tevore. Ons wil foute van die verlede uitskakel en ons nalatighede herstel. Ons wil meer in die lewe insit en ook meer daaruit haal. Vir sover dit van ons afhang, wil ons van vanjaar ’n beter jaar maak as van enige ander vorige jaar.

Daar is niks verkeerd met sulke goeie voornemens nie. Om die waarheid te as ’n mens die dag nie meer sulke voornemens het nie, is dit ’n teken daarvan dat hy lewensmoeg geword het of so verveeld met die lewe, dat dit nie meer vir hom saak maak of weer ’n nuwe jaar aangebreek het met nuwe kanse nie.

Solank ’n mens nog werklik geïnteresseerd is in jou lewe en werk, solank daar nog ideale is wat jy koester, is dit net natuurlik dat ’n mens sal probeer om jou taak vanjaar beter uit te voer as tevore en beter te presteer as tevore.

Daar is egter ’n dieper rede waarom ’n mens wel die regte voornemens behoort te hê as jy ’n nuwe jaar begin. Dit is die feit dat ook hierdie nuwe jaar iets eenmalig is wat nooit presies so in ons lewe sal terugkeer nie. Daar is maar een 1979. Ons kan in werklikheid net een maal hierdie spesifieke jaar met sy besondere omstandighede en geleenthede belewe. Wat ons daarvan maak, het ’n onherroeplike karakter. As ons ’n mislukking daarvan maak, kan dit ons wel vergewe word, maar die geleentheid om dit weer ’n keer te belewe en dit dan anders te doen, kan ons nooit weer kry nie.

Dit is soos ’n wedstryd waaraan ‘n mens deelneem. Dit is vol van geleenthede, maar elke geleentheid wat verbygaan, is vir goed verby. Die afloop is finaal. Agterna dink ’n mens dat jy by hierdie of daardie geleentheid liewer ’n ander taktiek moes gebruik het of versigtiger moes gespeel het, maar dit help dan nie meer nie. Die wedstryd is verby. Miskien kan jy nog weer ’n ander wedstryd speel. As jy wys is, sa] jy dit dan doen met die voorneme om nie weer dieselfde foute te begaan nie.

Presies so is dit by die begin van ’n nuwe jaar. Ons kry nog ’n keer ’n geleentheid om te speel. Dit is weer eens ’n unieke wedstryd wat net een maal gespeel gaan word. Daarom is goeie voornemens so belangrik. As ons egter wys genoeg is, sal ons weet dat goeie voornemens alleen nie genoeg is nie. Hoeveel keer het ons al daarmee begin en tog ’n mislukking gemaak? As ons nie dieselfde ou foute maak nie, maak ons weer ander, onverwagte, miskien selfs erger foute.

’n Christen begin dus met meer as goeie voornemens. Hy begin die jaar met gebed, met oorgawe, met bereidheid om gelei te·word en gehoorsaam te wees. Hy wy hierdie eenmalige, unieke stukkie van sy lewe aan Christus toe met die bede dat God sal gee dat dit die moeite werd sal wees dat hy dit beleef. – WDJ