Net mooi andersom

NET MOOI ANDERSOM
Die Burger, 10 Maart 1979, bladsy 8

As ’n mens die uitsprake van Christus in die Woord bestudeer, kom jy diep onder die indruk daarvan dat die dinge in die koninkryk van God net mooi andersom werk as in ons natuurlike siening van sake.

Dink in hierdie verband maar aan die woord van Christus dat elkeen wat groot wil word, almal se dienaar moet wees, want: “Wie homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word” (Matteus 23:11 tot 12). Dit gaan hierin om dinge wat vir die natuurlike, ongebroke mens totaal onverstaanbaar is. Selfverloëning en selfvernedering is vir die vleeslike mens nie slegs onsin nie; dit is vir hom weersinwekkend. En tog is dit die weg van groei en die bereiking van geestelike volwassenheid in die koninkryk van God.

Die natuurlike mens stel prys op krag, maar hy dink daarby aan fisieke krag of aan psigiese krag waarmee hy homself teenoor andere kan handhaaf en sy wil aan hulle kan opdwing. Hy stel prys op grootheid, maar dit is ’n grootheid wat gedefinieer word in terme van verheffing bo andere en die bereiking van groter krag of prestasies as andere. Maar Christus leer ons dat daar so iets is as geestelike krag wat op ’n ander vlak lê, omdat dit die krag van liefde en diens is. Hy toon aan ons dat daar ’n grootheid is wat ’n ander kwaliteit besit, omdat dit tot openbaring kom in kleinheid en nederigheid.

Uit onsself is daar niks wat ons so begeer as om mag en eer te hê nie. Daar is niks wat ons so vrees as om verneder te word en om deur andere as betekenisloos en onbenullig beskou te word nie. Daarom ontwikkel ons ook tegnieke om die eer van mense te verkry en om hulle só te manipuleer, dat hulle ons uiteindelik in die magsposisie stel wat vir ons so belangrik is.

Onder hierdie tegnieke val natuurlik ook dat ons onsself as nederig, vriendelik, hulpvaardig en beskeie voordoen, ten einde juis op die manier groter eer te ontvang.

Maar hierdie truuk is iets totaal anders as die egte selfvernedering waarvan Christus praat. Dit is iets deur en deur vleesliks. Die egte selfvernedering is geen houding nie, maar werklikheid. Dit kan net aanwesig wees in die lewe van ’n mens wat weet dat hy nie in die eerste instansie voor die oë van die mense leef nie, maar voor die oë van God.

Selfvernedering voor die mense is die onbewuste vrug van egte selfvernedering voor God. ’n Mens kan net op die regte manier nederig wees as jy vry geword het van die mense en nie meer hunker na hulle verering en bewondering nie.

Die grootheid waarvan Christus praat, is dan ook nie ’n grootheid voor die mense nie. Wie homself verneder, sal verhoog word. Maar hierdie verhoging is ’n verhoging in die koninkryk van God. Hoe kleiner ’n mens in homself is, hoe groter kan God hom in die koninkryk maak, hoe meer betekenis het sy werk, hoe heerliker is die vrug van sy gebede, hoe kragtiger is sy getuienis, hoe blywender is sy invloed. – WDJ