Titel Datum
Die Afrikaner en die Musiek 1946
NP Van Wyk Louw– ’n paar gedagtes oor sy kuns 1947
Ons moet verder dink 1948
Apologie? 1948
Hoe is die Lente? 1948
Die Christen, Kunstenaar en Kuns 1949
Wat is ons gesag? 1950
Ons het mekaar nodig 1952
Oor 300 jaar 1952
Godsbegrip en prediking 1952
Christelijke Encyclopedie 1961
Oproep tot handhawing van die eie aard van die kerk in ’n tydperk van verwarring 1965
Terwyl die Bruidegom talm om te kom 1966
WD Jonker – Benoeming as Hoogleraar deur H Ridderbos 1967
Benoeming van WD Jonker tot hoogleraar, Nederland 1967
WD Jonker bedank beroep na Kampen – 1967 1967
Tot Zijn Gedachtenis 1968
Daar is geen onderskeid nie 1968
Brief WD Jonker aan JT Bakker – Rektor – Kampen, Nederland 1968
Hoogleraar aan de Theol. Hogeschool, Nederland 1968
Brief – WD Jonker aan JT Bakker – 1968 1968
Brief – WD Jonker aan ds W Wiersma – 1968 1968
Een pleidooi voor verdere contact 1968
Theologie en Praktijk 1968
WD Jonker – Afscheid en Inauguratie – Kampen 1968
Kerkbouw 1968 1968
Den mensen gelijk – Philippense 2:7 1968
Het Commemoratieve Aspect van de Avondmaalsviering 1969
Zielzorg als bediening van de genade 1969
Interkerkelijke samenwerking 1969