Titel Datum
WD Jonker – Benoeming as Hoogleraar deur H Ridderbos 1967
Benoeming van WD Jonker tot hoogleraar, Nederland 1967
WD Jonker bedank beroep na Kampen – 1967 1967
Tot Zijn Gedachtenis 1968
Brief WD Jonker aan JT Bakker – Rektor – Kampen, Nederland 1968
Hoogleraar aan de Theol. Hogeschool, Nederland 1968
Brief – WD Jonker aan JT Bakker – 1968 1968
Brief – WD Jonker aan ds W Wiersma – 1968 1968
Een pleidooi voor verdere contact 1968
Theologie en Praktijk 1968
WD Jonker – Afscheid en Inauguratie – Kampen 1968
Kerkbouw 1968 1968
Den mensen gelijk – Philippense 2:7 1968
Het Commemoratieve Aspect van de Avondmaalsviering 1969
Zielzorg als bediening van de genade 1969
Interkerkelijke samenwerking 1969
Discussie rondom de prediking – Deel 1 1969
Discussie rondom de prediking – Deel 2 1969
Discussie rondom de prediking – Deel 3 1969
Discussie rondom de prediking – Deel 4 1969
Lydenspreek deur WD Jonker 1969
Discussie rondom de prediking – Deel 5 1969
De Actualiteit van de Diakoniologische Vakken 1969
Waarom … ? – Mattheus 27:46 1969
De kerk in de moderne samenleving 1969
De geloofwaardigheid van de predikant 1969
Het goddelijk recht op de synode van Westminister 1969
Die atoom-eeu – “In U lig” – Boekaankondiging 1969
AJ Jörg – Wat gaat ons de toekomst aan? – Boekaankondiging 1969
Hulp aan de catecheet 1969