Titel Datum
Praktische theologie als theologische futurologie – Boekbespreking 1969
Sociologie en kerk 1969
Mensenkennis 1969
Gemeenschappelijke Avondmaalsviering 1969
“Samen op weg” – Nederlandse Kerke 1969
Het ambt onder het zoeklicht: 1-6 1969
Meervoudigheid 1970
Preke oor Johannes 2 – 5 1970
De zin van de kerkelijke praxis – Deel 1 1970
1970
De zin van de kerkelijke praxis – Deel 2 1970
Als een riet in de wind 1970
Christen zijn in Zuid-Afrika 1970
Prediking op de feestdagen 1970
De Geest en de kracht 1970
Weer een week synode 1970
De taak van de predikant – Deel 1 1970
De taak van de predikant – Deel 2 1970
Het vraagstuk der gemeenschappelijke avondmaalsviering 1970
Heeft de preek een toekomst? – Deel 1 1970
1970
Heeft de preek een toekomst? – Deel 2 1970
Heeft de preek een toekomst? Deel 3 1970
Heeft dee preek een toekomst? Deel 4 (Slot) 1970
De taak van de predikant – Deel 3 1971
Het feest van die grotere werken 1971
Neemt benoeming naar Stellenbosch aan 1971
Nederland beïnvloedt theologie in Zuid-Afrika 1971
Voldoet de traditionele kerkdienst anno 1971 nog? 1971
Nieuw Credo. Proeve van een nieuwe belijdenis. Theologie en Gemeente 1971