Titel Datum
Interkerkelijke samenwerking 1969
Discussie rondom de prediking – Deel 1 1969
Discussie rondom de prediking – Deel 2 1969
Discussie rondom de prediking – Deel 3 1969
Discussie rondom de prediking – Deel 4 1969
Lydenspreek deur WD Jonker 1969
Discussie rondom de prediking – Deel 5 1969
De Actualiteit van de Diakoniologische Vakken 1969
Waarom … ? – Mattheus 27:46 1969
De kerk in de moderne samenleving 1969
De geloofwaardigheid van de predikant 1969
Het goddelijk recht op de synode van Westminister 1969
Die atoom-eeu – “In U lig” – Boekaankondiging 1969
AJ Jörg – Wat gaat ons de toekomst aan? – Boekaankondiging 1969
Hulp aan de catecheet 1969
Praktische theologie als theologische futurologie – Boekbespreking 1969
Sociologie en kerk 1969
Mensenkennis 1969
Gemeenschappelijke Avondmaalsviering 1969
“Samen op weg” – Nederlandse Kerke 1969
Het ambt onder het zoeklicht: 1-6 1969
Meervoudigheid 1970
Preke oor Johannes 2 – 5 1970
De zin van de kerkelijke praxis – Deel 1 1970
1970
De zin van de kerkelijke praxis – Deel 2 1970
Als een riet in de wind 1970
Christen zijn in Zuid-Afrika 1970
Prediking op de feestdagen 1970
De Geest en de kracht 1970