Titel Datum
De taak van de predikant – Deel 1 1970
De taak van de predikant – Deel 2 1970
Het vraagstuk der gemeenschappelijke avondmaalsviering 1970
Heeft de preek een toekomst? – Deel 1 1970
1970
Heeft de preek een toekomst? – Deel 2 1970
Heeft de preek een toekomst? Deel 3 1970
Heeft dee preek een toekomst? Deel 4 (Slot) 1970
De taak van de predikant – Deel 3 1971
Het feest van die grotere werken 1971
Neemt benoeming naar Stellenbosch aan 1971
Nederland beïnvloedt theologie in Zuid-Afrika 1971
Briewe uit die Vreemde 1971
Voldoet de traditionele kerkdienst anno 1971 nog? 1971
Nieuw Credo. Proeve van een nieuwe belijdenis. Theologie en Gemeente 1971
Dogmatiek en Heilige Skrif 1973
Heilige Skrif en sosiale etiek by Calvyn 1973
Die Selfliefde 9 Oktober 1974
“Geseënd is jy onder die vroue” 24 November 1976
Een Algemene Sinode? 26 Januarie 1977
What is Theology? 1977
Die unieke karakter van die kerk 1977
Die onvervangbare verlossingsboodskap 1978
The Credibility of the Church 1979
Die waarde van Latyn vir teologie 1980
Christus by ons 1981
How free is theology? 1982
Indrukke oor die stand van die kerk in Middel-Afrika 1982
Om die Koninkryk (Geloftedagviering) 1983
Teoloë en politiek 5 November 1984