Titel Datum
Doopseel 1929
Sondagskooldiploma 1932
Skoolrapport Std 3 1939
Skoolrapport Std 4 1940
Skoolrapport Std 5 1940
WD Jonker – Skoolrapport Std 7 (Mei) 1942
Skoolrapport Std 7 (Sept) 1942
Sertifikaat van Onderskeiding – 1942 1942
Skoolrapport Std 7 (Des) 1942
Skoolrapport Std 8 (Apr) 1943
Skoolrapport Std 8 (Julie) 1943
WD Jonker – Skoolrapport Std 8 (Okt) 1943
Sertifikaat van Onderskeiding – 1943 1943
Junior Sertifikaat – 1943 1943
WD Jonker – Skoolrapport Matriek (Junie) 1945
WD Jonker – Skoolrapport Matriek (Sept) 1945
Skool getuigskrif 1945
Getuigskrif – Hoërskool Lichtenburg 1945
WD Jonker – Matrikulasie-sertifikaat – 1945 1945
WD Jonker – Graadsertifikaat – BA – 1949 1949
“Die Nuwe Perdeby” 1949
VSR hou voet by stuk 1951
Kandidate vir Studenterade 1951
WD Jonker – Graadsertifikaat – BD – 1952 1952
Unie-beurs aan Willie die Voorsitter – UP 1952
UP Sentrale Studenteraad – Jaarverslag 1952
VSR – Voorsittersverslae – UP 1952
Brief aan prof Karel Barth – Feb 1953 1953
Brief aan prof Karel Barth – Mei 1953 1953
WD Jonker – Graadsertifikaat Dth – 1954 1954