Titel Datum
Beroep as Hoogleraar na Kampen, Nederland – Voorlegging aan Sinode 1967
WD Jonker bedank beroep na Kampen – Sept 1967 1967
WD Jonker aanvaar beroep na Kampen – 1968 1968
Brief van WD Jonker aan ds P Visser – oor behoud van predikantsbevoegdheid 1968
Brief van Ds P Visser aan Prof D Nauta 1968
Brief aan koningin van Nederland 1968
Koningin se brief van goedkeuring tot behoud van status 1968
Brief van prof Nauta aan ds Visser 1968
Brief van J Plomp aan P Visser 1968
Ds P Visser en W Wiersma aan Moderamen – Algemene Sinode Amsterdam 1968
Sinode van die Nederlandse Kerke verleen toestemming 1968
WD Jonker – Curriculum Vitae tydens Kampen-periode 1969
Sociologie en kerk 1969
Gemeenschappelijke Avondmaalsviering 1969
“Samen op weg” – Nederlandse Kerke 1969
Het ambt onder het zoeklicht: 1-6 1969
WD Jonker – Staat van inligting – 1970 1970
WD Jonker aanvaar beroep na Stellenbosch – 1970 1970
WD Jonker Afskeid – Kampen – 1971 1971
WD Jonker aan prof Klaas Runia 1971