Titel Datum
Beroep as professor in Dogmatologie 1977
Agt NG Teoloë diep besorg 6 November 1980
Sinodegangers verwerp dié aantuigings 5 Januarie 1983
’n Aanklag teen ons 21 April 1984
Twee strome in NG Kerk oor Ontugwet 5 Augustus 1984
Wette uitgekrap en koudgelei 10 Augustus 1984
Teoloë en politiek 5 November 1984
WD Jonker word Dekaan 16 November 1984
’n Dankbare Terugblik 1985
Bron van krag 28 Februarie 1985
Eenheidsgedagte in kerk nie politiek 10 Oktober 1986
Brief deur F Hanekom aan WD Jonker 1986
Seënwense aan die gemeente Parksig 1988
Die waarheid sag, oortuigend 14 Maart 1989
Waardige teoloog 31 Julie 1989
Skorsing van NGK by WBGK 14 Augustus 1989
Koninkryk, Kerk en Kosmos 1989
Beknopte geslagsregister van Willem Daniël Jonker 1990
Die wonder is 1990
A tough but happy ministry 1990
Prof Wille Jonker: profeet by uitnemendheid 1990
Totiusprys vir Teologie 1990
Rustenburg-verklaring (Engelse weergawe) 1990
Tutu accepts ‘confession’ for apartheid 1990
Die groot beraad van kerklui 1990
Ek vra om vergifnis vir apartheid 9 November 1990
Kommentaar op Rustenburg-belydenis 1990
Uittreksels uit die Deklarasie van Rustenburg 1990
Lang reis van Cottesloe na Rustenburg 1990
NG Sinode oor apartheid 17 November 1990