Titel Datum
Brief – Flip van der Watt aan WD Jonker 1996
Brief – Johannes Froneman aan WD Jonker 1996
Brief – EP Groenewald aan WD Jonker 1996
WD Jonker – Eredoktorsgraad – Universiteit van Stellenbosch 1996
Gelukwensing – Eredoktorsgraad 1996
Brief – André Strydom aan WD Jonker 1996
WD Jonker – Eregraad (D.Th) 1996
Prof WD Jonker – D.Th, honorus causa 1996
Willie Jonker wen Andrew Murrayprys 1997
Andrew Murray-prys 1997 1997
Eregraad aan WD Jonker – Potchefstroomse Universiteit 1998
‘Verraaiers’ 6 Februarie 1999
NG Kerk se worsteltye 26 April 1999
Uit Lichtenburg 28 April 1999
Selfs die kerk kan verander 1999
Brief – André Strydom aan WD Jonker 1999
Dié kerkboek ook vir ‘gewone’ leser 28 Junie 1999
Jonker gee perspektief 12 Julie 1999
Brief – Chris van der Merwe aan WD Jonker 1999
Christene wat koukus en nie koukus nie 28 Julie 1999
Brief deur CFB Naudé aan WD Jonker 1999
Brief deur CFB (Beyers) Naudé 1999
Brief – Beyers Naudé aan WD Jonker 1999
Brief – Herman aan WD Jonker 1999
Brief – vriend Jan aan WD Jonker 1999
Brief – Tokkie Scheepers aan WD Jonker 1999
Brief – Ampie Swanevelder aan WD Jonker 1999
Brief – Alewyn en Ina aan WD Jonker 1999
Brief – Rasssie van Niekerk aan WD Jonker 1999
Willie Jonker: skaamteloos Christen 26 Junie 2001