Titel Datum
Akte van Bevestiging – 20 Augustus 1955 1955
Versoek aan Aktuarii – 1960 1960
WD Jonker – aansoek om behoud van status – 1965 1963
Vaste aanstelling – Professor in Teologie 1963
Advies aan Beyers Naudé 1963
Ontmoeting – WD Jonker en Ridderbos – 1967 1967
WD Jonker – Benoeming as Hoogleraar deur H Ridderbos 1967
Benoeming van WD Jonker tot hoogleraar, Nederland 1967
WD Jonker bedank beroep na Kampen – 1967 1967
Brief WD Jonker aan JT Bakker – Rektor – Kampen, Nederland 1968
Brief – WD Jonker aan JT Bakker – 1968 1968
Brief – WD Jonker aan ds W Wiersma – 1968 1968
Zuid-Afrikaanse Theoloog Hoogleraar in Kampen 1968
WD Jonker: Acte van Demissie – Irenekerk 1968 1968
Brief van P Visser aan WD Jonker voor sy vertrek na Kampen 1968
WD Jonker – Afscheid en Inauguratie – Kampen 1968
Beroep as professor in Dogmatologie 1977
’n Dankbare Terugblik 1985
Brief deur F Hanekom aan WD Jonker 1986
Seënwense aan die gemeente Parksig 1988
Die wonder is 1990
Totiusprys vir Teologie 1990
Prof Wolfgang Huber aan WD Jonker 1990
Reaksie op Naudé en Fürstenberg se bespreking van “Uit vrye guns alleen” 1991
1991
Andrew Murray-prys 1991 1991
Wat is gereformeerd? Memo aan GP Hartvelt 1992
Brief Jaap Steyn aan WD Jonker 1995
“Omval in die Gees” 1996
WD Jonker – Eredoktorsgraad – Universiteit van Stellenbosch 1996