Titel Datum
Handelingen van het Curatorium (Kampen) – Oktober 1970 1970
Handelingen van het Curatorium (Kampen) Des 1970 1970
Welkom terug in Suid-Afrika 21 Augustus 1971
Agt NG Teoloë diep besorg 6 November 1980
Sinodegangers verwerp dié aantuigings 5 Januarie 1983
Twee strome in NG Kerk oor Ontugwet 5 Augustus 1984
Wette uitgekrap en koudgelei 10 Augustus 1984
Teoloë en politiek 5 November 1984
WD Jonker word Dekaan 16 November 1984
Bron van krag 28 Februarie 1985
NGK moet skuld bely 21 April 1985
Teologiese meningsverskille 5 Junie 1985
Ringe bely skuld 1 September 1985
Eenheidsgedagte in kerk nie politiek 10 Oktober 1986
Brief deur F Hanekom aan WD Jonker 1986
Die Pinksterreeks en strukture 29 Julie 1988
Die waarheid sag, oortuigend 14 Maart 1989
Waardige teoloog 31 Julie 1989
Skorsing van NGK by WBGK 14 Augustus 1989
Koninkryk, Kerk en Kosmos 1989
Beknopte geslagsregister van Willem Daniël Jonker 1990
A tough but happy ministry 1990
Prof Wille Jonker: profeet by uitnemendheid 1990
NG Sinode oor apartheid 17 November 1990
Die einde van ’n era 1992
Die teoloog met die stem van ’n profeet 1992
Prof huil toe hy Belhar lees 1992
Dokument model vir stellings 25 Julie 1992
’n Helder, nugtere boodskap 14 Julie 1993
WD Jonker gee tuig oor aan FE Deist 14 Februarie 1995