Titel Datum
Jaarboek voor de eredienst van de Ned Hervormde Kerk – Boekbespreking 1969
Praktische theologie als theologische futurologie – Boekbespreking 1969
De Katholiciteit van Christendom en Kerk – Boekbespreking 1969
Hoe bereiken we de moderne mens? – Boekbespreking 1969
John Knox and the Institutes of Calvin – Boekbespreking 1969
Tussen de Regels, De samenhang van kerkgeschiedenis en kerklied – Boekbespreking 1969
Sterwende Christendom? ‘n Teologie in die greep van die tydgees – Boekbespreking 1970
De gekerkerde kerk – Boekbespreking 1970
Voorrang aan de Toekomst – Boekbespreking 1970
Op Zoek naar de Identiteit van de Kerk – Boekbespreking 1970
Hij huwt de mensen aan elkander – Boekbespreking 1971
Waardige huldiging vir ‘n suiwer teoloog 1989
NG Kerk se worsteltye 26 April 1999
Jonker gee perspektief 12 Julie 1999
Christene wat koukus en nie koukus nie 28 Julie 1999