Titel Datum
Mistieke Liggaam en Kerk 1955
En as jou broeder sondig… 1959
“En as jou Broeder sondig …” – kerklike tug 1959
Sendingbepalinge 1962
’n Brief aan Doopouers 1963
Die vier eeue van troos – Preekbundel oor die Heidelbergse Kategismus 1963
Aandag vir die Kerk 1963
Die Brief aan die Romeine 1969
Eksegese en Dogmatiek (in Hermeneutica) 1970
Op Weg met die Teologie 1973
Die Bybel en Godswil vir ons lewe 1974
Die liefde van Christus dring ons 1975
Die Woord as Opdrag 1976
In Diens van die Woord 1981
Die Gees van Christus 1981
Uit vrye guns alleen 1989
Ja! Jy kán seker wees (…dat jy gered is) 1993
Bevrydende waarheid – Die karakter van die Gereformeerde Belydenis 1994
WD Jonker se ervaring van die kentering in die kerk 1998
Die Reformatoriese Sola Scriptura 2011