Titel Datum
Genade en Kerk 14 Desember 1955
Die Verband tussen die Rooms Katolieke Genadebegrip en Kerkbegrip: Deel 1 14 Desember 1955
Die Verband tussen die Rooms-Katolieke Genadebegrip en Kerkbegrip: Deel 2 21 Desember 1955
In Memoriam Ouderling PD Roux 18 Januarie 1956
Ons Kerk ’n Volkskerk? 18 Januarie 1956
Ons is Kinders van God 27 April 1956
Gedagtes oor die Kerklike Tug: Deel 1 10 Oktober 1956
Gedagtes oor die Kerklike Tug: Deel 2 17 Oktober 1956
Die Geduld van God 7 November 1957
Vergifnis en Liefde 4 Desember 1957
Assistent-scriba 20 Mei 1959
Wat is evangelisasie? 30 September 1959
Die nuwe Kerkorde – I 18 November 1959
Die nuwe Kerkorde – II 25 November 1959
Die nuwe Kerkorde – III 2 Desember 1959
Waarnemende Actuarius Synodi 13 Januarie 1960
Oordenking vir Goeie Vrydag 13 April 1960
Die ander kant van die saak – I 13 Julie 1960
Die ander kant van die saak – II 20 Julie 1960
Die ander kant van die saak – III 27 Julie 1960
Die ander kant van die saak – IV 14 September 1960
Die nuwe Kerkorde – Pleidooi vir voorlopige aanvaarding 1 Februarie 1961
Wat is ’n Sinode? 21 Maart 1961
Die Transvaalse Sinode en die status van sendelinge 28 Junie 1961
Die Beroepbaarheid van Sendelinge in Moederkerk 21 Maart 1962
Korrespondensie: verweer teen resensie 20 Februarie 1963
Repliek van prof. T. N. Hanekom 20 Februarie 1963
Die beroepbaarheid van sendelinge 6 Maart 1963
Die bevestiging van huwelike en huweliksgebooie 20 Maart 1963
Rooms of Gereformeerd? Enkele gedagtes oor die noodsaaklikheid van die kerkverband 27 Maart 1963