Titel Datum
Genade en Kerk (Deel 1) 14 Desember 1955
Genade en kerk (Deel 2) 21 Desember 1955
In Memoriam Ouderling PD Roux 18 Januarie 1956
Ons Kerk ’n Volkskerk? 18 Januarie 1956
Ons is Kinders van God 27 April 1956
Gedagtes oor die Kerklike Tug: Deel 1 10 Oktober 1956
Gedagtes oor die Kerklike Tug: Deel 2 17 Oktober 1956
Die Geduld van God 7 November 1957
Vergifnis en Liefde 4 Desember 1957
Assistent-scriba 20 Mei 1959
Wat is evangelisasie? 30 September 1959
Die nuwe Kerkorde – I 18 November 1959
Die nuwe Kerkorde – II 25 November 1959
Die nuwe Kerkorde – III 2 Desember 1959
Waarnemende Actuarius Synodi 13 Januarie 1960
Oordenking vir Goeie Vrydag 13 April 1960
Die ander kant van die saak – I 13 Julie 1960
Die ander kant van die saak – II 20 Julie 1960
Die ander kant van die saak – III 27 Julie 1960
Die ander kant van die saak – IV 14 September 1960
Die nuwe Kerkorde – Pleidooi vir voorlopige aanvaarding 1 Februarie 1961
Wat is ’n Sinode? 21 Maart 1961
Die Transvaalse Sinode en die status van sendelinge 28 Junie 1961
Die Beroepbaarheid van Sendelinge in Moederkerk 21 Maart 1962
Korrespondensie: verweer teen resensie 20 Februarie 1963
Repliek van prof. T. N. Hanekom 20 Februarie 1963
Die beroepbaarheid van sendelinge 6 Maart 1963
Die bevestiging van huwelike en huweliksgebooie 20 Maart 1963
Rooms of Gereformeerd? Enkele gedagtes oor die noodsaaklikheid van die kerkverband 27 Maart 1963
Rooms of Gereformeerd? Enkele gedagtes oor die noodsaaklikheid van die kerkverband – II 3 April 1963