Titel Datum
Opmerkinge oor Sinodale Besluit 15 Mei 1963
Beroepbaarheid van Sendelinge 22 Mei 1963
Rooms, Kollegialisties of Gereformeerd? 17 Julie 1963
Die gee van tiendes 20 November 1963
Die Christen en Geheime Bewegings 15 Julie 1964
Die Diaken en Meerdere Vergaderinge: Eerste Aflewering 2 Junie 1965
Die Diaken en Meerdere Vergaderinge: Tweede Aflewering 9 Junie 1965
Die Aard van die Kerklike Gesag: Eerste Aflewering 8 Desember 1965
Die Aard van die Kerklike Gesag: Tweede Aflewering 15 Desember 1965
Kerklike Gesag – ’n Verduideliking 5 Januarie 1966
Oor Erdekruike en … Gesante van God 2 Maart 1966
Beroepbaarheid na Drie Jaar 18 Januarie 1967
Die Kerkraad, Ring en die C.I. 26 Julie 1967
Benoeming 15 November 1967
Konflik in die Kerk 29 November 1967
Belydenis van Gods Genade 21 Februarie 1968
Dordtse Leerreëls – 350 jaar oud 21 Februarie 1968
N.G. Leraar word Hoogleraar in Nederland 17 April 1968
Samesmelting van kerke 21 Julie 1971
Welkom terug in Suid-Afrika 21 Augustus 1971
Mag ek vir hom stem? 21 Februarie 1973
Die Kerk en sy Diakenamp 14 November 1973
Die vernuwing van ons gemoed (Romeine 12:2 – 3) 10 April 1974
Selfliefde en Selfhandhawing: Deel 1 14 Augustus 1974
Selfliefde en Selfhandhawing: Deel 2 21 Augustus 1974
Die Selfliefde 9 Oktober 1974
Gedagtes rondom die Genadedood: Deel 1 4 Junie 1975
Gedagtes rondom die Genadedood: Deel 2 11 Junie 1975
’n Vreemdeling op die Aarde 3 Maart 1976
“Geseënd is jy onder die vroue” 24 November 1976