Titel Datum
“Geseënd is jy onder die vroue” 24 November 1976
Een Algemene Sinode? 26 Januarie 1977
Die Uitdaging 16 Maart 1978
Die maagdelike geboorte van Jesus 24 Junie 1981
Predikantsvrou se rol staan in die gisting 8 Julie 1981
Egte berou 23 Januarie 1982
Die Kerk se houding teenoor die charismatiese beweging 12 April 1982
Stellenbosch verloor omstrede, dog beminde figuur 5 Mei 1982
Veel warmte te midde van kommer in Zimbabwe 16 Junie 1982
Eenheid as Gemeenskap van die Heiliges 7 Julie 1982
Gemeenskap van heiliges 7 Julie 1982
NG Kerk voor ’n ingrypende beslissing 6 Oktober 1982
27 April 1983
Die Doop sê: Ek sal vir jou ‘n God wees 22 Februarie 1984
Terrein van deeglike studie 27 Junie 1984
Nuwe teologiese kursus – 1984 25 Julie 1984
Kan nóg beter werk met nuwe teologiese kursus lewer 25 Julie 1984
Om die waarheid te sê 8 Augustus 1984
Net Gees van God 14 November 1984
Teologiese meningsverskille 5 Junie 1985
Die Volmaaktheid van Christus 23 Julie 1986
Die sin van berou en sondebelydenis 12 November 1986
Die Heilige Gees … en die Heilige Skrif 29 April 1987
Die NG Kerk en die NG Bond 9 September 1987
Één sodat die wêreld kan glo 19 Julie 1988
Die Pinksterreeks en strukture 29 Julie 1988
Maria was geseënd 18 November 1988
Willie Jonker vertel sy storie 10 April 1989
NGK het geluister na pleidooi van 1980 20 Oktober 1995
In gesprek: NGK het geluister na pleidooi van 1980 20 Oktober 1995