Titel Datum
Bo-aan die lys 2 Mei 1995
Die spore van God 3 Mei 1995
Die leiding van God 3 Mei 1995
Skaamte of berou 3 Mei 1995
Die foute van die valse konserwatief 1995
Die sonde 1995
Stel geeste op die proef 1995
Geen toeval nie 1995
In gesprek: NGK het geluister na pleidooi van 1980 20 Oktober 1995
Egte meegevoel 2 Mei 1996
Wat maak ons gereformeerd? 7 Junie 1996
’n Sensitiewe fase 3 Mei 1998
Is verandering moontlik? 9 Mei 1998
Dié kerkboek ook vir ‘gewone’ leser 28 Junie 1999
Die Geloofwaardigheid van die Skrif 18 Februarie 2000
Willie Jonker: skaamteloos Christen 26 Junie 2001
‘n Besonderse klasmaat en gewaardeerde kollega 2 September 2006
Willie Jonker gedenk met lesing 2011