Titel Datum
Geen toeval nie 1995
Prof Bram van de Beek 5 Mei 1995
NGK het geluister na pleidooi van 1980 20 Oktober 1995
In gesprek: NGK het geluister na pleidooi van 1980 20 Oktober 1995
Jonker rig menige baken op 26 Oktober 1995
NG Kerk los soek na mag 28 Oktober 1995
Briewe van kritiek en steun 11 November 1995
Wat maak ons gereformeerd? 7 Junie 1996
Is verandering moontlik? 9 Mei 1998
‘Verraaiers’ 6 Februarie 1999
Christene moenie toegee 23 April 1999
NG Kerk se worsteltye 26 April 1999
Uit Lichtenburg 28 April 1999
Dié kerkboek ook vir ‘gewone’ leser 28 Junie 1999
Jonker gee perspektief 12 Julie 1999
Christene wat koukus en nie koukus nie 28 Julie 1999
Die Geloofwaardigheid van die Skrif 18 Februarie 2000
Willie Jonker: skaamteloos Christen 26 Junie 2001
Ope brief aan W Jonker 3 Augustus 2001
‘n Besonderse klasmaat en gewaardeerde kollega 2 September 2006
‘Dwaalpad’ van NG Kerk eindig 18 Oktober 2007
Eer wie eer toekom 25 Oktober 2007
Willie Jonker gedenk met lesing 2011