Titel Datum
Van teks na die preek 1972
Voor die Heilige God 1985
Uitverkiesingsleer binne raam van prediking 1990
Die Dogma in sy ontwikkeling 1992
Ned Geref Kerk in nuwe SA Omgewing 1992
RIGLYNE VIR ‘N KONTEKSTUELE TEOLOGIE 1992
Praktiese Woordbediening 1992
Children of the King 1993
Hoe is God betrokke by wat ons vandag beleef? 1994
Gereformeerde belydenis en die verstaan van die Bybel 1994
Einde of nuwe begin? 1996
Soteriologie (Lesing) 1996
Die genademiddels (Lesing) 1996
Fabel, feit of verlossingsboodskap 2000
Hoe vind ek ʼn teks? 2006
Die verborge omgang met God 2019
Klankopnames 2022