Titel Datum
Ons is Kinders van God 27 April 1956
Die Geduld van God 7 November 1957
Vergifnis en Liefde 4 Desember 1957
Wat daar gebeur as dit Pinkster word 1960
Dra mekaar se laste 1960
Oordenking vir Goeie Vrydag 13 April 1960
Ons toekoms en die Sending 1961
Intreepreek 1962
Jesus leer ons bid vir God se saak 1965
Lydenspreek deur WD Jonker 1969
Preke oor Johannes 2 – 5 1970
Die liefde van Christus dring ons 1975
Hemelvaart – Feesdiens – 1981 1981
Net die Gees van God kan werklik toerus 14 November 1984
Hemelvaartsdag – 8 Mei 1986 1986
Die sin van berou en sondebelydenis 12 November 1986
Dink aan jou Skepper 1989
Preek – Psalm 90 (Kweekskool 130 jaar) 1989
Preek – Markus 10:15 1990
Preek – Uitverkiesing 1990
Pinksterfees – Bloemfontein 1992 1992
Gebed as deel van vroomheid voor God 1994
Die Uitverkiesing 1995
Psalm 42 (Preek) 1996
Preek oor Matteus 26:47-56 2019