Titel Datum
Die gee van tiendes 20 November 1963
Perspektief op geloofsleer in Bybelkunde-onderrig 1968
Theologie en Praktijk 1968
Die taak van die NG Kerk vandag in diens van die koninkryk 1986
Die hoë belang van mediese etiek 1986
Die verhouding tussen kerk en teologie 1988
Beoordeling van die Belhar-belydenis 1988
RIGLYNE VIR ‘N KONTEKSTUELE TEOLOGIE 1992
Demokrasie en Godsdiens 1993
Die verduistering van die mens se verhouding tot God 1993
Reformed theology and the identity of the Christian congregation 1995
Ons posisie in Christus en ons aardse realiteite 1997
Respons op referaat oor kettery 2000
Trends in modern Christology 2006