Titel Datum
Zum verständnis 1990
Notas vir TV-onderhoud net na Belydenis 1990
Kommentaar op Rustenburg-belydenis 1990
Verklaring deur Ned Geref Kerk 1990
Die noodsaak van skuldbelydenis 1991
Understanding the Church Situation 1991
Apartheid en prof Jonker se verklaring by die Kerkeberaad te Rustenburg 1991