Titel Datum
Zum verständnis 1990
Notas vir TV-onderhoud net na Belydenis 1990
Jonker het net die lamp aangesteek – dr. Louw Alberts 1990
Kommentaar op Rustenburg-belydenis 1990
Verklaring deur Ned Geref Kerk 1990
Die noodsaak van skuldbelydenis 1991
Understanding the Church Situation 1991
Apartheid en prof Jonker se verklaring by die Kerkeberaad te Rustenburg 1991
Só moes die kerk in die eerste plek gepraat het – W. A. de Klerk 1991