Titel Datum
Uittreksels uit die Deklarasie van Rustenburg 1990
Lang reis van Cottesloe na Rustenburg 1990
Dominee firm on apartheid confession 1990
“Why I confessed my guilt” 1990
’n Stil sku man skud die NG Kerk 1990
Afrikaner op die operasietafel 1990
Beraad vol aspirasies 1990
Onrus oor Rustenburg 1990
Nasionale Kerke Konferensie Rustenburg – Spesiale verslag 1990
NG Kerk moet vandag sê oor dié belydenis 1990
NG Kommissie byeen oor belydenis 1990
Verklaring deur Ned Geref Kerk 1990
Biskop van St John’s 1990
ASK byeen oor Rustenburg 1990
Ned Geref Kerk Biesiesvlei 1991
Antwoord aan Ned Geref Kerk Biesiesvlei 1991
Die noodsaak van skuldbelydenis 1991
Ds JJH Swart 1991
Antwoord aan ds JJH Swart 1991
Referat: “Zum Verständnis der Situation der Kirche: Hindernisse auf dem weg zu einem gemeinsamen Zeugnis” 1991
Understanding the Church Situation 1991
Versöhnung ohne wiedergutmachung? 1991
Apartheid en prof Jonker se verklaring by die Kerkeberaad te Rustenburg 1991
Verslag van besoek aan Kirchentag 1991
Só moes die kerk in die eerste plek gepraat het – W. A. de Klerk 1991