Titel Datum
Die invloed van die leer aangaande God op die opvatting van vergiffenis … 1951
’n Waardering van Ulfilas se vertaling van die eerste hoofstuk van Markus Evangelie 1952
’n Kritiese bespreking van JM Hasselaar se kritiek op die kerklike erfsondeleer, vernaamlik in verband met die Skrifbewys 1953
Mistieke Liggaam en Kerk 1955
Het feest van die grotere werken 1971
Aktualiteit van die sosiale etiek 1973
Jesus meer as ‘n profeet 1974
Wat is teologie? 1977
Beroep as professor in Dogmatologie 1977
Die Marxistiese godsdienskritiek 1978
Die Ou Testament in die dogmatiek 1979
The Mary Cult in the Roman Catholic Church 1979
Kritiese verwantskap? 1982
Antropologie en Soteriologie 1982
Prediking in die Lydenstyd 1983
Die Koningskap van Christus en die Staat in ‘n godsdienstig-pluralistiese land 1984
Op die Breuklyn 1984
Christelike geloof en menseregte 1984
Die kerk van die toekoms 1984
Implikasies van die Kairos-dokument 1984
’n Nuwe Weg 1986
Afsonderlike Kerke vir Afsonderlike Bevolkingsgroepe? 1986
Die eenheid van die kerk – noodsaak of luukse? 1987
Uitverkiesing en prediking 1988
Die eenheid van die kerk in die lig van Skrif en Belydenis 1990
Church unity amidst differences of belief and confession 1990
Die eenheid van die kerk volgens die NGB 1990
Verdeeldheid onder broers 1990
Hoe kan ek seker wees? 1990
Prediking oor die wandel met God 1991