Titel Datum
Die viering van die Christelike Sondag 1992
Ware vroomheid in ons tyd 1993
Aktualiteit van die sosiale etiek 1994
The doctrine of Christ and the Atonement 1995
Die Paradigmaverskil: Gereformeerd – Charismaties 1995
’n Eresuil vir Dordt 1995
“Omval in die Gees” 1996
The Role of Spirituality in Pastoral Care 2000
Suid-Afrika se verbondenheid met Europa 2000
Die Kerk se Standpunt oor Die Skrif 2000
Die teologie van Pannenberg 2000
Die essensie van gereformeerdheid 2000
Enkele stellings oor die Teologie van Bevryding 2002
Die predikant as teoloog 2006
Enkele tendense in die moderne teologie 2019
Gesprekke in die nag 2019
Catholocity, Unity and Truth 2019