Titel Datum
Om die regering van Christus in Sy Kerk 1965
Die aktualiteit van die sending vandag 1978
Die aktualiteit van die sending 1978
Antropologie en Soteriologie 1982
Broederlike Onderhoud – 1983 1983
Die hoë belang van mediese etiek 1986
Etiek vir die jaar 2000 1990
Omwenteling en Hoop 1991
Heildronk ter ere van Ridderbos 1991
Selfs die kerk kan verander 1999