Titel Datum
Om die regering van Christus in Sy Kerk 1965
Die aktualiteit van die sending vandag 1978
Die aktualiteit van die sending 1978
Antropologie en Soteriologie 1982
Broederlike Onderhoud – 1983 1983
Etiek vir die jaar 2000 1990
Omwenteling en Hoop 1991
Heildronk ter ere van Ridderbos 1991
Selfs die kerk kan verander 1999