Titel Datum
Het dit sin om van Evangelisasie te spreek? 1958
Die Roeping van die KJV in die Jeugkrisis 1959
Die Transvaler se Kersfees-Fonds 1962
Die Heidelbergse Kategismus 1963
Die Christen en aardse besittings 1964
Die gawe om te kan uitdeel 1964
Ontwrigting van Stedelike Bantoe 1964
Die eenvoud van Jesus 1966
Hulpmiddels by die hou van huisgodsdiens 1966
Die Sin van ons Lyding 1966
Die Sug na Bevryding 1967
Getuig met Woord en Daad 1967
Wat die Hervorming vandag nog beteken 1967
Dankbaarheid is die Geheim van Oorwinning 1968
Ontslae van die Wet 1968
Dit is salig om gering te wees 1968
Dit is salig om gering te wees 1968
Die teoloog met die stem van ’n profeet 1992