Titel Datum
Tot Zijn Gedachtenis 1968
Hoogleraar aan de Theol. Hogeschool, Nederland 1968
Een pleidooi voor verdere contact 1968
Over Zuid-Afrika, Nederland en de G.O.S. 1968
Kerkbouw 1968 1968
Sociologie en kerk 1969
Het ambt onder het zoeklicht: 1-6 1969
De zin van de kerkelijke praxis – Deel 1 1970
1970
De zin van de kerkelijke praxis – Deel 2 1970
Prediking op de feestdagen 1970
De Geest en de kracht 1970
Weer een week synode 1970
Heeft de preek een toekomst? – Deel 1 1970
1970
Heeft de preek een toekomst? – Deel 2 1970
Heeft de preek een toekomst? Deel 3 1970
Heeft dee preek een toekomst? Deel 4 (Slot) 1970
Neemt benoeming naar Stellenbosch aan 1971
De gemeente en haar diakonaat 2019