Titel Datum
Die unieke karakter van die kerk 1977
Die pluriformiteitsleer van Abraham Kuyper 1989
Die moderne belydenisbeweging in Suid-Afrika – en Calvyn 1993
Reformed theology and the identity of the Christian congregation 1995