Titel Datum
Die bevoegdheid van die streeksinodes volgens Art. 35 van die nuwe konsep–kerkorde 1960
Teologiese Verskuiwinge by Rome in die Jongste Tyd 1963
Die Liberale Kerkreg en die Veelheid van Kerke 1964
Volkskerk of Belydende Gemeente? 1967
Grace and Justification 1968
Teilhard De Chardin en die Teologie van ons Tyd 1972
‘n Reeks Aktuele Publikasies* 1972
Die weg van die Dogmatiek 1974
’n Eietydse geloofsleer 1975
Die verhouding tussen Christelike geloof en mistiek 1985
Resensie – The Knowledge of the Holy 1987
Some remarks on the interpretation of Karl Barth* 1988
Die eie-aard van die gereformeerde spiritualiteit 1989
In gesprek met Adrio König oor doop en verbond 1990
Reaksie op Naudé en Fürstenberg se bespreking van “Uit vrye guns alleen” 1991
Spiritualiteit en Godsverduistering 1992
Wat is gereformeerd? Opmerkinge na aanleiding van GP Hartvelt se Simboliek-boek 1992