Titel Datum
Kerkbouw 1968 1968
Sociologie en kerk 1969
Het ambt onder het zoeklicht: 1-6 1969
De zin van de kerkelijke praxis – Deel 1 1970
1970
De zin van de kerkelijke praxis – Deel 2 1970
Prediking op de feestdagen 1970
De Geest en de kracht 1970
Weer een week synode 1970
Heeft de preek een toekomst? – Deel 1 1970
1970
Heeft de preek een toekomst? – Deel 2 1970
Heeft de preek een toekomst? Deel 3 1970
Heeft dee preek een toekomst? Deel 4 (Slot) 1970
Neemt benoeming naar Stellenbosch aan 1971
Teilhard De Chardin en die Teologie van ons Tyd 1972
‘n Reeks Aktuele Publikasies* 1972
“Die aarde behoort aan die Here” 1973
Die weg van die Dogmatiek 1974
’n Eietydse geloofsleer 1975
Daar word Teologie bedryf … 1975
Die unieke karakter van die kerk 1977
Die onvervangbare verlossingsboodskap 1978
Christus by ons 1981
How free is theology? 1982
A Church under pressure 1982
Die verhouding tussen Christelike geloof en mistiek 1985
Resensie – The Knowledge of the Holy 1987
Some remarks on the interpretation of Karl Barth* 1988
Pinkster en die Vrederyk 1988