Titel Datum
Één sodat die wêreld kan glo – Pinksterreeks 1988
Die eie-aard van die gereformeerde spiritualiteit 1989
Die pluriformiteitsleer van Abraham Kuyper 1989
A tough but happy ministry 1990
In gesprek met Adrio König oor doop en verbond 1990
Die noodsaak van skuldbelydenis 1991
Reaksie op Naudé en Fürstenberg se bespreking van “Uit vrye guns alleen” 1991
Die teoloog met die stem van ’n profeet 1992
Prof huil toe hy Belhar lees 1992
Spiritualiteit en Godsverduistering 1992
Wat is gereformeerd? Opmerkinge na aanleiding van GP Hartvelt se Simboliek-boek 1992
Die moderne belydenisbeweging in Suid-Afrika – en Calvyn 1993
Reformed theology and the identity of the Christian congregation 1995
Kragvelde binne die kerk 1998
De gemeente en haar diakonaat 2019