Klankbane

Nicolene Woest, weduwee van wyle dr Jan Woest, het 33 kasset bandopnames van lesings van prof. Willie Jonker uit die boedel van haar man aan ons geskenk. Die opnames is gedurende 1982 tot 1985 gemaak. Dit was met ’n gewone kasset bandopnemer sonder mikrofone  deur die studente gedoen. Dit was bedoel om ’n blinde klasmaat te help met sy studies. Dit is in MP3-formaat omgeskakel. Die klank is ongelukkig nie orals so goed nie, maar dit is lekker om Willie Jonker self te hoor …

Luister gerus hier na die bande:
A01 – Oor die Heilige Gees – MP3
A02 – Oor die Heilige Gees (vervolg) – MP3
A03 – Oor Versoening – MP3
A04 – Oor Versoening (vervolg) – MP3
A06 – Oor Vryheid – MP3
A07 – Oor Vryheid (vervolg) – MP3
A08 – Oor Vryheid (vervolg) – MP3
A09 – Oor Vryheid (vervolg) – MP3
D32 – Oor Pneumatologie (vervolg) – MP3
D33 – Oor Pneumatologie (vervolg) – MP3
T02 – Oor Satanologie – MP3
T03 – Oor Satanologie (vervolg) – MP3
T04 – Oor Erfsonde – MP3
T05 – Oor Erfsonde (vervolg) – MP3
T09 – Oor Heilsplan – MP3
T12 – Oor Godsleer – MP3
T14 – Oor Godsleer (vervolg) – MP3
T15 – Oor Godsleer (vervolg) – MP3
T18 – Oor Voorsienigheidsleer – MP3
T19 – Oor Voorsienigheidsleer (vervolg) – MP3
T20 – Oor Voorsienigheidsleer (vervolg) – MP3
T21 – Oor Antropologie – MP3
T22 – Oor Antropologie (vervolg) – MP3
T23 – Oor Antropologie (vervolg) – MP3
T24 – Oor Pneumatologie – MP3
T25 – Oor Pneumatologie (vervolg) – MP3
T26 – Oor Pneumatologie (vervolg) – MP3
T27 – Oor Pneumatologie (vervolg) – MP3
T28 – Oor Pneumatologie (vervolg) – MP3
T29 – Oor Pneumatologie (vervolg) – MP3
T30 – Oor Pneumatologie (vervolg) – MP3
T31 – Oor Pneumatologie (vervolg) – MP3
T32 – Oor Pneumatologie (vervolg) – MP3