Apartheid en prof Jonker se verklaring by die Kerkeberaad te Rustenburg

APARTHEID EN PROF JONKER SE VERKLARING
BY DIE KERKEBERAAD TE RUSTENBURG

in
Eerste Verslag van Tydelike Kommissie van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Wes-Transvaal
Pretoria
10 – 15 Junie 1991 (bl 210 ev)

Download the PDF file .