Apartheid-skuld bely

APARTHEID-SKULD BELY
Beeld, 7 November 1990
Kerksake-redaksie

In ’n ongewone stap het ’n vooraanstaande NG teoloog, prof. Willie Jonker, gister namens die NG Kerk skuld bely vir sy aandeel in politieke, sosiale, ekonomiese en strukturele foute waaronder baie mense, ook die hele land, gely het.

Prof. Jonker is hoof van die departement dogmatiek aan die teologiese fakulteit van die Universiteit van Stellenbosch. Hy het sy skuldbelydenis gedoen terwyl hy die openingsrede, oor die struikelblokke vir ’n Christelike getuienis in Suid-Afrika, gelewer het op die tweede dag van die nasionale konferensie van kerke by die dorp.

Dr. Desmond Tutu, Anglikaanse aartsbiskop van Kaapstad, het prof. Jonker se belydenis aanvaar. Dr. Tutu het gesê as iemand skuld bely, moet die een teen wie gefouteer is, hom vergewe. Daar- na moet albei saam werk aan die heroprigting van Suid-Afrika.

Die skuldbelydenis is sekerlik nie goedkoop gedoen nie. Hy aanvaar die belydenis en dis ook geen goedkoop reaksie nie, het dr. Tutu gesê.

Agterna het prof. Jonker op ’n nuuskonferensie gesê die besluit om sy skuld te bely was sy eie. Baie lidmate van die NG Kerk sal beswaar maak omdat hulle meen dit is voorbarig om namens hulle skuld te bely.

Baie ander, en hy hoop dit is die meerderheid in die NG Kerk, sal egter met hom saamstem. “Daar is ’n algemene gevoel onder ’n groot deel van die kerk dat hulle apartheid uit hul stelsel wil kry.”

Hulle wil ontslae raak van hul skuldgevoelens oor apartheid deur hul skuld te bely en daarna begin werk aan ’n nuwe toekoms.

Met sy skuldbelydenis is hy nie in stryd met die siening van die NG afvaardiging op die konferensie nie, het prof. Jonker gesê. Hy meen ook sy opvatting en skuldbelydenis oor apartheid word gerugsteun deur die besluite op die pas afgelope Algemene Sinode van die NG Kerk.

Eerw. Frank Chikane, ’n mede-voorsitter van die konferensie, het gesê hy verwelkom die wyse waarop die NG Kerk sy skuld bely het oor apartheid op sy Algemene Sinode. Wat hy egter mis, is ’n plan van aksie by die NG Kerk om sy aandeel in misstande van die verlede te help regstel.

Dr. Louw Alberts, saam met eerw. Chikane voorsitter van die konferensie, het gesê dit is effens verontrustend dat die NG Kerk alleen gekruisig word oor foute van die verlede.

Prof. Jonker se belydenis moet ’n voorbeeld wees vir die hele konferensie om hul mede-aandadigheid in wat die afgelope veertig jaar in Suid-Afrika skeef geloop het, te bely.