NG-Teoloog bely Kerk se skuld oor apartheid

NG-TEOLOOG BELY KERK SE SKULD OOR APARTHEID
Die Burger, 7 November 1990
Kerksake-verslaggewer

In ’n ongewone stap het ’n vooraanstaande NG-teoloog, prof. Willie Jonker, gister namens die NG Kerk skuld bely vir sy aandeel in politieke, sosiale, ekonomiese en strukturele foute waardeur baie mense, asook die hele land, gely het.

Prof. Jonker is hoof van die departement dogmatiek aan die teologiese fakulteit van die Universiteit van Stellenbosch. Hy het sy skuldbelydenis gedoen terwyl hy op die tweede dag van die nasionale konferensie van kerke die openingsrede oor die struikelblokke vir ’n Christelike getuienis in Suid-Afrika gelewer het.

Grense
Prof. Jonker het gesê daar is grense aan die politieke sake van die kerk. Die kerk het geen goddelike gesag om politieke programme voor te skryf nie. Dit behoort nie as politieke party op te tree nie.

Die kerk moet God se algemene en bindende eise van reg, billikheid en die beskerming van die armes verkondig. Voorts moet die kerk nie bang wees om onregverdige wette en spesifieke politieke modelle te kritiseer nie.

Die Anglikaanse Aartsbiskop van Kaapstad, dr. Desmond Tutu, het prof. Jonker se belydenis aanvaar. Dr. Tutu het gesê as iemand skuld bely, moet die een teen wie gefouteer is, hom vergewe. Daarna moet albei saamwerk aan die hervorming van Suid-Afrika.

Die skuldbelydenis is sekerlik nie goedkoop gedoen nie. Hy aanvaar die belydenis en dit is ook geen goedkoop reaksie nie, het dr. Tutu gesê.

Agterna het prof. Jonker op ’n nuuskonferensie gesê die besluit om sy skuld te bely, was sy eie. Baie lidmate van die NG Kerk sal beswaar maak omdat hulle meen dit is voorbarig om namens hulle skuld te bely.

Baie ander, en hy hoop dit is die meerderheid in die NG Kerk, sal egter met hom saamstem. “Daar is ’n algemene gevoel onder ’n groot deel van die kerk dat hulle apartheid uit hul gestel wil kry.”

Hulle wil ontslae raak van hul skuldgevoelens oor apartheid deur hul skuld te bely en daarna begin werk aan ’n nuwe toekoms.

Met sy skuldbelydenis is hy nie in stryd met die siening van die NG-afvaardiging op die konferensie nie. Hy meen ook sy opvatting en skuldbelydenis oor apartheid word gerugsteun deur die besluite op die pas afgelope Algemene Sinode van die NG Kerk.

Nie in stryd
Eerw. Frank Chikane, ’n mede-voorsitter van die konferensie, het gesê hy verwelkom die wyse waarop die NG Kerk by die Algemene Sinode sy skuld oor apartheid bely het.

Dr. Louw Alberts, saam met eerw. Chikane voorsitter van die konferensie, het gesê dit is effens verontrustend dat die NG Kerk alleen gekruisig word oor foute van die verlede.